Početna fondacija 02/03/2023

O Fondaciji

Fondacija VRL, osnovana je 2011, u cilju podrške duhovno-materijalnim vrednostima čoveka i društva u celini i to kroz: promovisanje duhovno-ekoloških i zdravih vrednosti i načina života i očuvanju i zaštiti životne sredine; promenu kreativne svesti kod pojedinaca i grupa; podsticanje ličnog rasta, razvoja, rada i življenja svakog ko je prepoznao potrebu za istim i promovisanje svih vidova umetničkog stvaralaštva.

Uspešne priče

Naredni događaji

Trenutno nema planiranih događaja!

Vesti

VLADIMIR LABAT & SVAROMFAL

Stvaranje duhovne ARS-INTEGRALNE IMPROVIZOVANE MUZIKE jeste duhovno kreativan čin u kome pojedinac, u određenom trenutku i okruženju, stvara višeslojnu muzičku celinu objedinjenu ars-integralnim činom improvizacije.

FILOZOFSKO DRUŠTVO SVAR

Filozofsko društvo SVAR je dobrovolјno, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano radi promovisanja i popularizacije filozofskih shvatanja o čovekovoj potrebi da duhovno i materijalno radi na sebi, kao i na razvoju i sazrevanju sopstvene kreativnosti koja pokreće uspavane genetske potencijale u čoveku i stvara uslove za bolјu komunikaciju sa sobom i okruženjem.